Gaduła

Gabinet Logopedyczny "Gaduła"

O mnie

Zakres usług

Formy pracy

Leczenie zaburzeń mowy

Kontakt

Logopeda - Elbląg
Gabinet logopedyczny - logopeda Agnieszka Łęga-Przepdpełska


Logopeda Agnieszka Łęga-Przedpełska


Posiadam niezbędną wiedzę umożliwiającą skuteczną terapię. Gabinet logopedyczny, w którym przyjmuję małych pacjentów, jest profesjonalnie wyposażony (m.in. specjalistyczne oprogramowanie komputerowe). Ze względu na szybki rozwój dziedziny nauki jaką jest logopedia, biorę udział w szkoleniach i konferencjach naukowych, na bieżąco uzupełniam informacje, doskonaląc przy tym własny warsztat pracy.

Jestem absolwentką:

- Uniwersytetu Gdańskiego (Wydział Filologiczno-Historyczny),
- Olsztyńskiej Szkoły Wyższej im. Józefa Rusieckiego (Wydział Pedagogiczny) - studia podyplomowe w zakresie logopedii.


>> O mnie...    - informacje na temat kwalifikacjiFormy i metody pracy
Gabinet Logopedyczny Gaduła


- terapia indywidualna,
- terapia rodzinna,
- terapia grupowa,
- konsultacje.
- porady.


>> Formy pracy...   Gabinetu Logopedycznego "Gaduła"Zakres usług

Logopeda - korekcja wad wymowy Logopeda - korekcja wad wymowy Logopeda - korekcja wad wymowy Logopeda - korekcja wad wymowy

Profilaktyka i terapia zaburzeń mowy, w szczególności opuszczanie, zastępowanie lub deformacja głosek, m.in.:

- seplenienie (sygmatyzm) - nieprawidłowa wymowa głosek:
ś, ź, ć, dź, s, z, c, dz, sz, ż, cz, dż;
- rotacyzm - nieprawidłowa wymowa głoski r;
- nieprawidłowa wymowa głosek tylnojęzykowych: k, g, h;
- opóźniony rozwój mowy;
- mowa bezdźwięczna;
- jąkanie;
- trudności w czytaniu i pisaniu (dysleksja);
- niedokształcenie mowy spowodowane schorzeniami neurologicznymi (autyzm, zespół Downa, mózgowe porażenie dziecięce).


>> Zakres usług...   Gabinetu Logopedycznego "Gaduła"
l1
  

l1 Witamy Państwa na stronie Gabinetu Logopedycznego "Gaduła", którym opiekuje się Agnieszka Łęga-Przedpełska. Gabinet mieści się w Elblągu w Hotelu Gromada: wejście od ulicy Giermków, numer na domofonie - 20.


Gabinet weterynaryjny


>> Mapka dojazdu...    do Gabinetu LogopedycznegoLogopedia - podstawowe pojęcia

Logopedia (gr. logos - słowo, mowa, paideia - wychowanie) to nauka o kształtowaniu właściwej mowy w okresie jej rozwoju i jej doskonaleniu w późniejszym okresie (logopedia ogólna), a także o usuwaniu różnego rodzaju wad i zaburzeń mowy (logopedia specjalna). Przedmiotem zainteresowań logopedii jest komunikacja językowa, mowa w szerokim znaczeniu (przekazywanie i odbiór informacji) oraz wynik tego procesu - porozumienie.
  

l1 Dysleksja rozwojowa jest zespołem specyficznych trudności w uczeniu się. Rozróżnia się kilka postaci:
1. dysleksja - trudności w czytaniu
2. dysortografia - trudności w zastosowaniu poprawnej pisowni
3. dysgrafia - trudności w kształtnym pisaniu
4. dyskalkulia - trudności w uczeniu się matematyki
  

l1 Jąkanie polega na zaburzeniu płynności, tempa i rytmu mówienia. Spowodowane jest nadmiernym napięciem mięśni oddechowych, fonacyjnych i artykulacyjnych.


>> Logopedia - podstawowe pojęcia...Leczenie zaburzeń mowy   

l1 Terapia wad wymowy ma na celu:
- usunięcie wszelkich form wadliwych realizacji dźwięków,
- wytworzenie w ich miejsce nowych, prawidłowych,
- utrwalenie ich w mowie kontrolowanej i spontanicznej.
  

l1 Bardzo istotna jest profilaktyka logopedyczna, która polega na kształtowaniu prawidłowej mowy u dzieci od wczesnego okresu ich życia oraz na dbaniu o właściwą stymulację w początkach rozwoju mowy, tak by nie dopuścić do jakichkolwiek zaburzeń w jej rozwoju.


>> Leczenie zaburzeń mowy...NASI PARTNERZY:
Mazury, Warmia - informacje i noclegiGabinet logopedyczny "Gaduła" to profesjonalna pomoc, m.in. w przypadku seplenienia (sygmatyzmu), dysleksji, jąkania, rotacyzmu...Agnieszka Łęga-Przedpełska
Logopeda - Elbląg


Copyright © Gabinet Logopedyczny "Gaduła", Agnieszka Łęga-Przedpełska
82-300 Elbląg, ul. Plac Słowiański 2 / 20 ; Hotel Gromada - wejście od strony ul. Giermków   |    Telefon: 0 517 357 293